wskazówka

Potrzebujecie Państwo fachowej pomocy przy pisaniu pracy czy też przygotowaniu i wyszukaniu materiałów? Nie dajecie sobie rady z referatem, pracą seminaryjną, semestralną, zaliczeniową? Macie problemy z pisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, absolwenckiej lub MBA? Oferujemy wysoką jakość, oryginalność, szybką realizację, kontrolę antyplagiatową oraz ceny do negocjacji. Zaufajcie profesjonalistom w pisaniu prac i zamówcie materiały na stronie internetowej www.pisaniezagrosze.pl

Wstęp


Pisanie rozprawki jest zadaniem niełatwym niezależnie od rodzaju i poziomu wykształcenia osoby, której przyszło utworzyć tego rodzaju tekst literacki. Rozprawka nie jest zwyczajnym opowiadaniem, ale skomplikowaną formą pisarską (wszak jest uproszczoną formą rozprawy traktującej o poważnych problemach naukowych), której utworzenie wymaga sporej wiedzy i zaangażowania. Podstawową własnością tego rodzaju tekstu jest zachowanie pełnego obiektywizmu autora, który na subiektywne sądy i opinie może pozwolić sobie dopiero w podsumowaniu. Jeśli napisanie rozprawki sprawia dużą trudność, zawsze można zwrócić się o pomoc do fachowców, którzy nie tylko podpowiedzą najważniejsze rozwiązania, ale pomogą również w konstrukcji tekstu, sprawdzą jego poprawność językową, stylistyczną oraz merytoryczną. Poniżej przedstawiono krótki przewodnik pisania rozprawek, który z pewnością ułatwi przyszłym twórcom stworzenie niepowtarzalnego dzieła literackiego.

Czym jest rozprawka?

Rozprawka w najogólniejszym zarysie stanowi pisemną formę wypowiedzi omawiającą w sposób szczegółowy ściśle sprecyzowany temat. Nazwa tej formy literackiej pochodzi od słowa „rozprawiać”, czyli omawiać zagadnienie w sposób spójny prezentując kluczowe argumenty oraz dowody. Rozprawka jest uproszczoną rozprawą naukową. W zależności od rodzaju zagadnienia definiuje się dwa typy rozprawek: analityczną oraz syntetyzującą. W pierwszym tekście istotna jest analiza zagadnienia przedstawionego w treści tekstu towarzyszącego, podczas gdy w drugim wypadku łączy się kilka utworów o tym samym motywie stanowiącym przedmiot zagadnienia.

Podczas konstruowania treści rozprawki należy pamiętać, że najważniejszymi jej elementami są teza/hipoteza oraz argumenty. Argumenty muszą być jasne i konkretne, jeśli nie zostaną dobrane w sposób przemyślany, teza nie zostanie obroniona.

Jakie są cele rozprawki?
Głównym celem rozprawki jest przedstawienie refleksji nad konkretnym tematem. Ukrytym dążeniem autora jest zdobycie jak największej liczby zwolenników dowodzonego przez niego twierdzenia, przekonanie czytelnika o słuszności prezentowanej tezy. Dlatego proces dowodzenia musi być klarowny i w sposób stopniowy odsłaniać sposób rozumowania autora. Drogi prowadzenia wypowiedzi są dwie. Pierwsza taktyka zakłada, że czytelnikowi przedstawiona zostanie gotowa odpowiedź na postawiony problem, a następnie w sposób konsekwentny i skuteczny zostanie on przekonywany o jej słuszności. Drugi sposób polega na zasianiu wątpliwości u odbiorcy tekstu, a następnie starannej analizie argumentów za i przeciw danej postawie, które przybliżą mu problem i możliwość jego rozwiązania. Tak naprawdę w obu przypadkach autor od samego początku musi wiedzieć, które z alternatywnych rozwiązań problemu popiera, a jakakolwiek wątpliwość pojawiająca się w tekście powinna być tylko złudzeniem.
Jak skonstruować oryginalna rozprawkę?

Celem autora rozprawki jest zdobycie poparcia wśród odbiorców. Największy sukces polega na przekonaniu odbiorcy o nieprzychylnej postawie do swojej opinii. Aby skonstruować interesujący kawałek tekstu można spróbować oszukać czytelnika, udając, że poszukuje się odpowiedzi. Tak naprawdę już na etapie pisania wstępu autor musi mieć jasno wykrystalizowane zdanie, ustalony plan pracy i wszystkie argumenty. Finalna wersja musi być tekstem przemyślanym wyczerpanym i zamkniętym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>